• پدیدآورندگان : - نويسنده: حمید احمدی‌جلفایی
  معرفی مختصر كتاب :

  مجموعه حاضر پژوهشي درباره ابعاد شخصيتي حضرت فاطمه معصومه (س) و شهر مقدّس قم مي‌باشد. در اين اثر به جايگاه نام نيکو در فرهنگ اسلامي و نام مبارک حضرت معصومه (س) پرداخته شده و درباره شهر مقدّس قم و تحوّلات آن و حرم مطهّر و اهمّيت زيارت ايشان شرح داده شده است. در پايان نيز چهارده کرامت منتخب از آن حضرت بازگو مي‌شود.


 • پدیدآورندگان : - گردآورنده: سیدحسن فاطمی,رسول افقی,حمید احمدی‌جلفایی,هادی موحدی,مصطفی صدقیانی,محمود کریمیان
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: حمید احمدی‌جلفایی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: حمید احمدی‌جلفایی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حمیدرضا شیخی - مقدمه: حمید احمدی‌جلفایی - نويسنده: محمدبن‌علی ابن‌بابویه
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: حمید احمدی‌جلفایی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: حمید احمدی‌جلفایی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: حمید احمدی‌جلفایی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: حمید احمدی‌جلفایی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: حمید احمدی‌جلفایی
  معرفی مختصر كتاب :

نمودار آثار منتشر شده من (بر اساس تاریخ انتشار)

اطلاعات تماس من

تعداد آثار ۶۵
شهر قم
دنبال کننده ۰
دنبال شده ۰