ناشر : زائر آستانه مقدسه
موضوع : فاطمه‌معصومه، بنت‌موسی‌بن‌جعفر(ع)، 201 - 173 ق.
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ ریال
معرفی مختصر كتاب

مجموعه حاضر پژوهشي درباره ابعاد شخصيتي حضرت فاطمه معصومه (س) و شهر مقدّس قم مي‌باشد. در اين اثر به جايگاه نام نيکو در فرهنگ اسلامي و نام مبارک حضرت معصومه (س) پرداخته شده و درباره شهر مقدّس قم و تحوّلات آن و حرم مطهّر و اهمّيت زيارت ايشان شرح داده شده است. در پايان نيز چهارده کرامت منتخب از آن حضرت بازگو مي‌شود.

۱۶ بازدید