اهداف

پایگاه اهل قلم سایتی جامع، تخصصی و اختصاصی برای معرفی نویسندگان و مترجمان ایرانی و آثار آن ها و مرجعی است که هر نویسنده یا مترجم ایرانی می تواند درآن صفحه ای ویژه برای خود داشته باشد و علاقمندان او و آثارش از این طریق در جریان آخرین آثار منتشر شده یا در دست تالیف و انتشار او قرار بگیرند.
در این پایگاه، امکان برقراری ارتباطات شبکه ای و نیز تعامل نویسندگان و مترجمان با مخاطبان آنها فراهم آمده است. همه‌ کسانی که صاحب تألیف یا ترجمه اند و دست کم یک کتاب دارند می توانند در این پایگاه ثبت نام کنند . در این پایگاه اطلاع رسانی ، همچنین می توان رخدادها و وقایع مربوط به حوزه نگارش، ترجمه و نشر کشور را پیگیری کرد.


مزایا و امکانات

پایگاه اهل قلم سایتی جامع، تخصصی و اختصاصی برای معرفی نویسندگان و مترجمان ایرانی و آثار آن ها و مرجعی است که هر نویسنده یا مترجم ایرانی می تواند درآن صفحه ای ویژه برای خود داشته باشد و علاقمندان او و آثارش از این طریق در جریان آخرین آثار منتشر شده یا در دست تالیف و انتشار او قرار بگیرند.